"De coaching van Lidwien heeft me geweldig verder geholpen; ik had dit veel eerder moeten doen!"

Supervisie

Supervisie is een methodisch proces waarin reflecteren of leren reflecteren centraal staat.
Twee belangrijke leidraden tijdens de supervisie zijn:

  • Hoe staat u als persoon in uw werkomgeving (de persoonsgerichte en vakgerichte dimensie; uw denken, voelen en handelen, in de huidige functie op de huidige werkplek).

  • Wat is uw manier van leren (opdat u bij volgende vraagstukken zelf weet hoe u het het best aan kan pakken).

Bij de start kijken we welke vragen er liggen en spreken we af hoeveel supervisie-sessies daarbij passen. Gedurende het traject brengt u situaties uit uw werkomgeving in, waarbij u gaat (leren) reflecteren op uw eigen werkstijl en alternatieven gaat onderzoeken. Reflectieverslagen schrijven is een vast en belangrijk onderdeel van het traject.

Lebuin d'Haese; Vrij naar Icarus"Zeker niet altijd gemakkelijk, wel zinvol. Ik ben werk en privé beter gaan scheiden; heb geleerd minder 'primitief' in te grijpen en rustiger te blijven". M.K, psychotherapeut.

Ook belangstelling voor supervisie? Kom vrijblijvend kennismaken.