"De coaching van Lidwien heeft me geweldig verder geholpen; ik had dit veel eerder moeten doen!"

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is geschikt voor:

  • een startende intervisiegroep die vanaf het begin kwalitatieve goede intervisiebijeenkomsten wil hebben (de begeleiding is er op gericht dat de groep na verloop van tijd zelfstandig verder gaat)
  • een tijdelijke groep die effectieve en professioneel geleide intervisie-bijeenkomsten wil hebben
  • groepen die al enige tijd bijeenkomen, waarbij de deelnemers de behoefte hebben meer rendement uit hun bijeenkomsten te halen.

Tijdens de bijeenkomst komt casuïstiek van een of meerdere intervisanten aan de orde. We bespreken deze aan de hand van een passende intervisiemethode. Het samen leren - ook als u niet de casus-inbrenger bent -, is van belang.
Het schrijven van een reflectieverslag hoort bij het ontwikkelproces.

Meer lezen over begeleide intervisie.

"Wat fijn om met een groepje mensen, die herkennen waar ik het over heb, te delen en te leren. En te lachen, gelukkig; dat ook". PR, ambtenaar

"Ik was verrast over het lerende effect van intervisie en de laagdrempeligheid die ontstond om lastige kwesties te bespreken". KL, arts