"De coaching van Lidwien heeft me geweldig verder geholpen; ik had dit veel eerder moeten doen!"

Supervisie / Intervisie

Wilt u graag supervisie of zoekt u iemand om uw intervisie-groep te begeleiden? Ook dan bent u aan het goede adres.

In 2000/2001 heb ik een (post HBO-)supervisie opleiding gevolgd aan Windesheim.
Het geven van begeleide intervisie heb ik me eigen gemaakt door het volgen van trainingsdagen en worskhops op dit vlak.

Supervisie wordt veelal ingezet bij mensgericht beroepen zoals in de zorg en in het ondewijs. Reflectie (of leren reflecteren) staat in de supervisiesessies centraal.U brengt daarvoor situaties uit uw werkomgeving in. We gaan op zoek naar vaste patronen en verkennen dieperliggende motieven en overtuigingen. Doel daarbij is denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen zodat het leidt tot beter functioneren.
Supervisie leidt over het algemeen tot een groter zelfinzicht, er is een toename van de persoonlijke effectiviteit en de betrokkenheid bij de organisatie groeit.

Begeleide intervisie vindt plaats in een kleine groep van mensen (4-6 personen) met soortgelijke functies (soms uit dezelfde, soms uit verschillende organisaties). In deze veilige omgeving staan we stil bij gebeurtenissen op uw werk, waardoor u geraakt werd of waar u vragen bij hebt. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin een volgende keer te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.
De persoon achter de functionaris staat staat tijdens de intervisie centraal.

In beide trajecten is het schrijven van een reflectieverslag een vast onderdeel.

Wilt u meer lezen over begeleide intervisie? Dat kan hier.