"De coaching van Lidwien heeft me geweldig verder geholpen; ik had dit veel eerder moeten doen!"

Werkwijze

Werkwijze

Als leidraad in mijn werk en in mijn eigen leven (volgens het principe 'walk the way you talk') heb ik de begrippen balanceren, flexibiliteit en authenticiteit. Het leven verandert immers voortdurend, er worden steeds andere kwaliteiten gevraagd. Dat betekent telkens weer balanceren, opnieuw een evenwicht vinden waarbij flexibel opstellen onontbeerlijk is. Ik vind het mooi als mensen daarbij een eigen authentieke vorm kiezen en niet - automatisch - doen wat een ander doet.

Daarbinnen werk ik graag doelgericht, vanuit analyse gecombineerd met intuïtie, en richt ik mij er op ook te horen wat niet gezegd wordt. Ik kies er voor cliënten te begeleiden naar eigen keuzes en eigen oplossingen in plaats van oplossingen aan te dragen.

In dit alles zijn volledige aandacht, transparantie, humor en respect voor mij belangrijke elementen.

Vrijblijvend een kenniskmakingsgesprek plannen?

Van harte welkom!

T: 030 - 254 23 65