"De coaching van Lidwien heeft me geweldig verder geholpen; ik had dit veel eerder moeten doen!"

Hoe ziet een coachtraject eruit

Eerste gesprek

We beginnen met een uitgebreid gesprek. Hierin staat uw (ontwikkel)vraag centraal en komen de belangrijkste aspecten uit uw levensverhaal naar voren. Natuurlijk zal ik ook mijzelf voorstellen en uitleg geven over het traject. Belangrijk in dit gesprek is om te merken of het klikt tussen ons (dit is uit onderzoek als een belangrijk aspect voor het slagen van een coachtraject naar voren gekomen). Aan het eind heb ik een voorstel voor de duur van het traject, zodat er een indicatie voor tijd en kosten is. Wanneer dat wat betreft coachvraag of qua efficiency (reisafstand, verblijf in het buitenland) zinvol is, kan een deel van het traject via online-contacten.

Daarna

Vervolgens gaan we in een resultaatgericht traject met uw doelen, die we in de tweede sessie vast zullen stellen, aan de slag. Afhankelijk van de doelstellingen en uw voorkeur zet ik verschillende methodieken* in om goed stil te staan bij gedrag, gevoelens en gedachten om van daar uit in beweging te komen. Wanneer uw werkgever de opdrachtgever is van het traject, zal minstens één driegesprek (gecoachte-leidinggevende-coach) plaatsvinden.

Evaluaties

Halverwege en aan het eind staan we stil om terug te blikken – en zo nodig de doelen bij te stellen- en vooruit te kijken.

Actieve houding

Van u wordt een actieve houding verwacht. Het schrijven van reflectieverslagen en het experimenteren met nieuw gedrag maken deel uit van het geheel.

*U kunt hierbij denken aan Voice Dialogue, NLP, imaginatie- en bewustwordings-oefeningen, RET, de Roos van Leary, TA en kernkwadranten.
Ook lichaamstaal zal zeker betrokken worden in het proces.

Omdat voor het slagen van een coachtraject een actieve attitude van coachee en coach van belang is maken wij samen -los van de offerte die naar u of naar het bedrijf waar u werkt gaat- een coachovereenkomst waarin afspraken staan. U kunt deze hier alvast bekijken.