"De coaching van Lidwien heeft me geweldig verder geholpen; ik had dit veel eerder moeten doen!"

Coaching

Als coach loop ik een tijdje met u op, om te helpen uw eigen ontwikkeling (beter) vorm te geven. In dat proces zal ik vragen stellen (en soms nog meer vragen stellen), spiegelen, confronteren, meedenken, af en toe een theoretische context schetsen en waar nodig opdrachten geven.
Hierbij ga ik uit van uw eigen kracht, van het plezier dat in ontwikkelen zit en van de vrijheid die het met zich meebrengt wanneer mensen bewust eigen keuzes maken.

Heel netjes geformuleerd is coaching: “die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Hoe ziet een coachtraject eruit?

Werkwijze

Mogelijke aanleidingen voor een coachtraject zijn, dat u wilt leren om:

Is de ja die je tegen een ander zegt ook een ja tegen jezelf?

Nieuwsgierig geworden naar wat een coachtraject voor u inhoudt?
Van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking!