"De coaching van Lidwien heeft me geweldig verder geholpen; ik had dit veel eerder moeten doen!"

Persoonlijk effectief zijn

Centraal in het hele traject staat de specifieke vraag om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

We zullen deze van alle kanten belichten en op zoek gaan naar wat kan helpen om goed in uw kracht te staan, zekerheid te voelen en uit te stralen, efficiënt met uw tijd om te gaan of effectief te communiceren. Tijdens het coachtraject zult u uw eigen valkuilen goed bewust worden, met als doel ervan te leren plus er zo goed mogelijk mee om te gaan. Een deel van de oplossing ligt in ontplooiing van reeds aanwezige talenten.

Thema’s die geregeld aan bod komen zijn: verantwoordelijkheid dragen, bewust keuzes maken en het naleven van de waarden die belangrijk zijn in uw leven. Ook acceptatie kan een onderdeel vormen.

Wilt u effectiever worden? En met meer plezier naar uw werk gaan? Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.